Yeni Üye | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Favorilerim | Detaylı Arama | Yardım | Bize Ulaşın | Şifremi Unuttum | Bayi Girişi | Blog
Google+ FaceBook Twitter
Popup

adet sepetinize eklenmiştir.

Toplam Fiyat:
Arkadaş Kitabevi > Kitap > Hece Yayınları > Türk Düşüncesinde İslam
Türk Düşüncesinde İslam

Türk Düşüncesinde İslam

Hece Yayınları
Adet:  
Seçtiğiniz adet sepete eklenecektir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
%20 İndirim
Arkadaş Fiyatı: 17,6 TL
Etiket Fiyatı: 22 TL
Kazancınız: 4,40 TL
Kazanacağınız Puan: 35
Twitter Facebook Google + Tumblr More
Ürün Açıklaması
Türkiye’de ‹slam, Bat›da modernitenin ortaya ç›kmas›, modernizmin ‹slam dünyas›
nda yayg›nlaflmas›yla birlikte çok farkl› flekilde alg›lanmaya, anlafl›lmaya baflland›.
Müslümanlar›n Bat› karfl›s›ndaki yenilgisinden sonra ‹slam bir “din” olman›n ötesine
tafl›narak “ideolojik” yönelimlerin kapsam› içinde de¤er kazand›. Temel hatlar›
yla ‹slamc›lar›n, Kemalistlerin (Bat›c›lar›n) ve Muhafazakârlar›n (Milliyetçilerin)
Türkiye’nin geliflmesi ve güçlenmesi için, Müslümanlar›n yeniden Bat› karfl›s›nda üstünlü¤
ü ele geçirmesi için getirdikleri teklifler aras›nda ‹slam “kurucu güç” olarak düflünülmüyor.
‹slamc›lar ‹slam’› “din” olman›n ötesine tafl›y›p, modern dünyada onu ideolojik bir
kimlik haline getirerek, yeni bir medeniyet inflas› için Müslümanlar› yönlendirebilecek
en önemli güç olarak görüyorlar. ‹slamc›l›k ‹slam’› bir ideoloji olarak alg›lamas›na ra¤-
men, onu dünya ve ahiret hayat›na, birey, toplum ve devlet iliflkilerine müdahil olabilecek
en kuvvetli etken fikrinde birleflirler.
Kemalistler ya da Bat›c›lar, ‹slam’›n medeniyet iddias›n› kesinlikle reddederler. ‹slam’›
n dünyaya, insana, topluma ve devlet yönetimine söylediklerini törpüleyerek dini
“Allah ile kul aras›ndaki” “bilinmez” sahaya yerlefltirir.
Muhafazakârlar ve milliyetçiler için ‹slam iki görüflün anlay›fllar›n› sentezler. Muhafazakârl›
k ve milliyetçilik için önemli olan dindir; ‹slam de¤il! Din bir toplumun
en önemli yap›tafl›d›r. 1000 y›ld›r bu vazifeyi ‹slam sa¤lad›¤›na göre din, ‹slam’d›r.
Toplum ne ‹slamc›lar›n alg›s›ndaki gibi ideolojik bir dini ne de Kemalizmin radikal
modernli¤ini kabul eder.
Ercan Y›ld›r›m’›n kitab›, modernleflme sürecinden bu yana çok farkl› anlamlara
“hapsedilmeye” çal›fl›lan ‹slam düflüncesinin seyrini ele ald›¤› gibi son y›llarda artan
“kültürel Müslümanl›k”, “orta s›n›f dindarl›k” gibi yönelimleri dikkatlere sunuyor.
Üç görüflün temsilcilerinin de incelendi¤i kitap, bu ‹slam alg›lar›n›n Türkiye’yi ve
Müslümanlar› gelece¤e tafl›y›p tafl›yamayaca¤›n› tart›fl›yor.
Ürün Detayı
ISBN: 9786055108199
Yazar Adı: Ercan Yıldırım
Yayıncı: Hece Yayınları
Dil: Türkçe
Cilt: Karton
En (cm): 13.00
Boy (cm): 19.00
Kağıt Cinsi: Avrupa Okuma Kağıdı
Sayfa Sayısı: 374
Baskı Sayısı: 1

Başa Dön