Yeni Üye | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Favorilerim | Detaylı Arama | Yardım | Bize Ulaşın | Şifremi Unuttum | Bayi Girişi | Blog
Google+ FaceBook Twitter
Popup

adet sepetinize eklenmiştir.

Toplam Fiyat:
Arkadaş Kitabevi > Kitap > Seçkin Yayınları > Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan
Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan

Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan

Seçkin Yayınları
Adet:  
Seçtiğiniz adet sepete eklenecektir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
Bu ürünün baskısı yok
%10 İndirim
Arkadaş Fiyatı: 130,5 TL
Etiket Fiyatı: 145 TL
Kazancınız: 14,50 TL
Kazanacağınız Puan: 261
Twitter Facebook Google + Tumblr More
Ürün Açıklaması
* Birinci Bölüm: Özel Hukuk
* Yard. Doç. Dr. Halit Aker: Tüketici İlişkilerinin Hukuksal Yönetimi -Bk Ve 4077 Sayılı Tkhk. Bağlamında Yeni Perspektifler Mümkün Mü?
* Doç. Dr. Levent Akın: Meslek Hastasının Sosyal Sigorta Ve Tazminat Hakları
* Prof. Dr. Şener Akyol: Birlikte Temsil
* Prof. Dr. Şener Akyol: Temsil Yetkisinin Yorumu
* Prof. Dr. Emine Akyüz: Velâyet Ve Çocuğun Korunması
* Doç. Dr. Hüseyin Altaş: Telekomünikasyon Alanındaki Abonelik Sözleşmeleri
* Mehmet Altunkaya: Dıe Kındesanerkennung Nach Türkıschem Recht
* Prof. Dr. Fahrettin Aral: Doğrudan Doğruya Garantilerde Banka İle Muhatap Arasındaki Hukukî İlişki
* Doç. Dr. Hasan Ayrancı: Taşınmaz Kültür Varlıkları Ve Gruplandırılması
* Doç. Dr. Veysel Başpınar: Hukuk Tekniği Açısından Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi
* Doç. Dr. Süleyman Başterzi: İşverenin İş Görme Edimini Kabulde Temerrüde Düşmesi Ve Bunun Sosyal Sigorta Üyelik İlişkisine Etkisi
* Doç. Dr. Mehmet Demir: Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları Ve Özel Hastane ? Kamu Hastanesi Ayırımı
* Cahid Doğan: Hukuk Kurallarının Etik Değerlerle Münasebeti
* Prof. Dr. Tamer İnal: Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Kaynaklanan, Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar
* Tacettin Kabatepe: Sahipsiz Yerler Ve Yararı Kamuya Ait Mallar (Mk. M. 715 ? Kk. M. 16)
* Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu: Eşlerin Birbirinden Alacakları
* Prof. Dr. İbrahim Kaplan: Begrıff Und Rechtsnatur Des Gemeınschaftsunternehmers- Joınt Venture, Abgrenzung Von Anderen Kooperatıonsformen
* Prof. Dr. Çiğdem Kırca: Kaldırılması Gereken Bir Ayırım: Satım Sözleşmesinde Satılanın Zaptı Ve Satılan Malın Ayıplı Olması Sebebiyle İstenebilecek Tazminat Açısından Yapılan Doğrudan Zarar - Dolaylı Zarar Ayırımı
* Prof. Dr. Nevzat Koç: Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Mülkiyetin Devri Amacıyla Kurulan Sözleşmelere İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik Ve Değişiklikler
* Dr. Ömer Korkut: Pasif Çek Ehliyeti Bakımından Kalkınma Ve Yatırım Bankalarının Hukuki Durumu
* Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör: Roma Hukukunda Yed-İ Emine Tevdi (Sequestratıo, Sequestrum)
* Prof. Dr. Arzu Oğuz: 21. Yüzyılda Küreselleşme (Globalleşme) Olgusunun Özel Hukuka Etkisi
* Doz. Dr. İur. Hasan Seçkin Ozanoğlu: Verbraucherschützende Zıvılprozessrechtlıche Regelungen Im Türkıschen Verbraucherschutzgesetz (Tverbrschutzg)
* Prof. Dr. Bilge Öztan: Entwıcklungen Im Türkıschen Eherecht
* Prof. Dr. Hasan Pulaşlı: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yöneticilerin Hukukî Sorumluluğu
* Prof. Dr. Rona Serozan: Aile Konutunun Şerhine Değişik Bir Yaklaşım
* Mehmet Handan Surlu: Alacaklının Temerrüdünde Tevdi Mahalli Tayini Kararı Yolu İle İfa Ve Bu Karara İtiraz Sorunu
* Doç. Dr. Zarife Şenocak: Mirasbırakanın Paylaştırma Kuralları
* Av. Hüseyin Şahin: Davanın Sulh Yoluyla Sona Ermesinde Avukatın Ücret Alacağı Ve Bundan Doğan Sorumluluk
* Prof. Dr. Süha Tanrıver: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı?nın Getirdikleri Ve Değerlendirilmesi
* Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Türk Vatandaşlığının Kazanılması Ve Kaybedilmesi Konusunda Getirdiği Yenilikler
* Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu: Türk Hukukunda İpoteğe Dayalı Ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
* Prof. Dr. Mehmet Ünal: Sınırlı Aynî Haklar Arasında Sıra Düzeni
* Prof. Dr. Şeref Ünal: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Işığı Altında Karşılaştırmalı Hukukta Küçüklerin Korunması
* Mehmet Bilal Ünver: Telekomünikasyon Sektörüne Özgü Düzenlemeler Ve Borçlar Kanunu?nun İlgili Hükümleri Işığında Erişim Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi
* Mehmet Bilal Unver: Assessment Of Proposal Of Electronıc Communıcatıons Act In Terms Of Access Polıcy: A Crıtıcal Dıscussıon Under The Lıght Of Dynamıc Needs Of The Industry And The Eu Regulatory Framework
* Prof. Dr. Cevdet Yavuz: Türk Hukukunda Kiracılık Hakkının Şerhi (Örnek Olay Ve Görüşler)
* Adem Yelmen: Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü
* M. Serhat Yener : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Madde Kapsamındaki Sandık Vakıfları Yararlananlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Geçişte Sandık Vakıfları
* Doç. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım: Borçlar Kanunu Tasarısında İrade Sakatlığı Halleri
* Doç. Dr. Zafer Zeytin: Artık Değere Katılma Ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı
* İkinci Bölüm: Kamu Hukuku
* Doç. Dr. Ali Akyıldız: İmparatorluktan Günümüze Türk Vakıf Hukuku Gelişmelerine Kamusal Bakış
* Prof. Dr. Emine Akyüz: Eğitim Hakkı
* Prof. Dr. Ender Ethem Atay: Anayasa Yargısı Kıta Avrupa Modeli
* Emine Cin: Kamu Düzeni, Kolluk Faaliyeti Ve Arama Yetkisi
* Prof. Dr. Halil Cin: Demokrasi Tarihimizde 1909 Reformları
* Doç. Dr. Ali Rıza Çınar: Ceza Yargılamasında İstinaf Yasayolu
* Prof. Dr. Metin Feyzioğlu : Tutuklamaya Dair Uygulamada Görülen Bazı Sorunlar, Tesbitler, Değerlendirmeler
* Prof. Dr. Adnan Güriz: Postmodernizm Ve Ulus Devlet
* Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Soykırım Suçu, İnsanlığa Karşı Suç Ve Ermeni Meselesi Hakkında Bazı Düşünceler
* Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları ? Dr. Muammer Ketizmen: İşkence Ve Eziyet Suçları
* Doç. Dr. Cemil Kaya: Danıştay Kararları Işığında İptal Davaları Açısından Sendikaların Subjektif Dava Ehliyeti
* Yekta Güngör Özden: Yasaları Okumak
* Mustafa Özen: 5237 Sayılı Ytck?da Kast Kavramı
* Prof. Dr. Doğan Soyaslan: Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi
* Av. Hüseyin Şahin: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
* Zeynep Oya Usal: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi?nde Düzenlenen Eğitim Hakkı Ve Zorunlu Din Dersleri
* Üçüncü Bölüm: Maliye Ve Ekonomi
* Prof. Dr. Gürgân Çelebican: Avro Ödemeleri Tek Alanı
* Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer: Yeni Anayasa Taslağının Mali Hükümlerinin Değerlendirilmesi
* Dördüncü Bölüm: Eğitim Bilimleri
* Prof. Dr. Nizamettin Koç: Eğitici Yönüyle Prof. Dr. Ali Naim İnan
* Prof. Dr. Yahya Akyüz: Amasyalı Hüseyinoğlu Ali?nin ?Tarîku?l Edep? Başlıklı Eseri (1453) Ve Çağdaş Eğitim Açısından Değerlendirilmesi
* Prof. Dr. Doğan Çağlar: Prof. Dr. Ali Naim İnan Bey Ve Eğitime Katkısı
* Prof. Dr. Kasım Karakütük: Lisansüstü Öğretimde Öncü Bir Kuruluş: Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi (1969-1982)
* Prof. Dr. Nizamettin Koç: Farklı Değerlendirme (Not Verme) Sistemi Uygulayan Üniversite Mezunu Olup, Ankara Üniversitesi Araştırma Görevliliği Kadrolarına Veya Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların ?Lisans Bitirme Dereceleri?Nin Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerisi
* Prof. Dr. Nizamettin Koç Arş. Gör. D. Tuğçe Coşkuner: Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi
* Prof. Dr. Necati Öner: Türkçenin Sorunları
* Prof. Dr. Belka Özdoğan: Bizi Zorlayan Duygu Ve Düşüncelerle Başetme
* Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şimşek: 19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Çocukluk Anlayışı Ve Çocuk Hakları Üzerine
* Prof. Dr. Mahmut Tezcan: Çevre Sosyolojisi Açısından Çevre Eğitimi
Ürün Detayı
ISBN: 9789750209130
Yazar Adı: Kolektif
Yayıncı: Seçkin Yayınları
Dil: Türkçe
Cilt: Karton
En (cm): 17.50
Boy (cm): 25.50
Kağıt Cinsi: Avrupa Okuma Kağıdı
Baskı Sayısı: 1

Başa Dön