Yeni Üye | Üye Girişi | Sipariş Takibi | Favorilerim | Yardım | Bize Ulaşın | Şifremi Unuttum | Bayi Girişi | Blog
Google+ FaceBook Twitter
Popup

adet sepetinize eklenmiştir.

Toplam Fiyat:
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Umuttepe Yayınları
Adet:  
Seçtiğiniz adet sepete eklenecektir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir.
%10 İndirim
Arkadaş Fiyatı: 31,5 TL
Etiket Fiyatı: 35 TL
Kazancınız: 3,50 TL
Kazanacağınız Puan: 63
Twitter Facebook Google + Tumblr More
Ürün Açıklaması
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI VE TARİHÇESİ
III. TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMLERİ
IV. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA DÜZENLENİŞİ
V. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN GELİŞİMİ

§2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI
I. TANIMI VE UNSURLARI
A. Gelir Sağlama Amacı
B. Devamlılık
C. Bağımsızlık
Ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI
A. Merkez
B. Şube
1. Tanımı ve Unsurları
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ
VI. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ

§3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ
A. TTK m.3'e Göre Ticari İşler
1. TTK'da Düzenlenen Bütün Hususlar
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller
B. TTK m.19'a Göre Ticari İşler
1. Ticari İş Karinesi
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı
B. Ticari İşlerde Faiz
1. Faizin Çeşitleri
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı
aa. Kapital (Anapara) Faizi
bb. Temerrüt Faizi
b. Hesaplanması Bakımından Faiz
aa. Basit Faiz
bb. Mürekkep (Bileşik) Faiz
c. Kaynağı Açısından Faiz
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz
bb. Kanuni Faiz
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz - Adi Faiz Ayrımı)
2. Ticari İşlerme Faizin Özellikleri
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi
b. Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi
c. Mürekkep (Bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası

§4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
I. TİCARİ HÜKÜMLER
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI
A. Emredici Hükümler
B. Sözleşme Hükümleri
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler
D. Ticari Örf ve Âdet
E. Genel Hükümler

§5. TİCARİ YARGI
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar
1. TTK m.4 f.1 b.a - f'da Sayılan İşlerden Doğan Davalar
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER
III. YARGILAMA USULÜ

§6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG'de İlanıyla
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması
4. Küçük ve Kısıtlılara Ait Ticari İşletmelerde Tacir Sıfatı
5. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları.
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
1. Ticaret Şirketleri.
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar
C. Donatma İştiraki
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
B. İflasa Tabi Olma
C. Ticaret Siciline Kaydolma
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama.
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme
F. Ücret ve Faiz İsteme
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma
H. Fatura Verme
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe.
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme.
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma.
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar
2. Alıcının Temerrüdü
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık.
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI

§7. ESNAF

§8. TİCARET SİCİLİ
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)
III. SİCİL İŞLEMLERİ
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ
A. Tescil Çeşitleri.
1. Talep Üzerine Tescil
2. Re'sen veya Bildirim Üzerine Tescil
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları
D. Muvakkat (Geçici) Tescil
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu.
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
A. Hukuki Sorumluluk
B. Cezai Sorumluluk

§9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR
I. TİCARET UNVANI
A. Ticaret Unvanının Şekli
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı
a. Kollektif Şirket
b. Komandit Şirket
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler
4. Donatma iştiraki
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır
C. Ticaret Unvanının Korunması
Ticaret Hukuku 1. Hukuki Sorumluluk.
2. Cezai Sorumluluk
II. İŞLETME ADI

§10. HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABETİN TANIMI VE UNSURLARI
II. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI
A. Hukuki Sorumluluk
1. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar
a. Tespit Davası
b. Men Davası
c. Sonuçların Ortadan Kaldırılması Davası
ç. Maddi Tazminat Davası
d. Manevi Tazminat Davası
2. Davacı ve Davalılar
a. Davacılar
aa. Rakip
bb. Müşteriler
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler
b. Davalılar
aa. Fail
bb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)
cc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları
3. Kararların İlanı
4. Zamanaşımı.
B. Cezai Sorumluluk

§11. TİCARİ DEFTERLER
I. KAVRAM
Ürün Detayı
ISBN: 9786052012741
Yayıncı: Umuttepe Yayınları
Yazar: Şaban Kayıhan
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 444
Ağırlık (gram): 444.00
Cilt: Ciltli
En (cm): 13.50
Boy (cm): 19.50
Kağıt Cinsi: 1. Hamur

Başa Dön